Kongresuko workshop osagarriak

WORK-SHOP 1: KOMUNITATE ENERGETIKOAK ETA SANDBOX ERREGULATZAILEAK. BERRIKUNTZA ADMINISTRATIBOA ETA TEKNOLOGIKOA

Trantsizio energetikoan deskarbonizazioaren helburua lortzeko, beharrezkoa da gure berrikuntza-ahalegina eremu erregulatzaileraino zabaltzea. Askotan, berrikuntza teknologikoaren aurrerapen azkarrak abiadura berean nekez gertatzen den arau-garapena eskatzen du. Bestalde, arau-esparruak aldaketa teknologikoen aurretik egon diren kasuetan,  karga administratiboa eta merkatuan sartzeko kostu erantsiak ekar ditzakete. Inguruabar horiek negozio-eredu berriak eragozten dituzte, zeinek onura handiak ekar diezazkieke trantsizio energetikoan interesa duten aldeei.

Work-shop honetan, energia-sektorean sandbox erregulatzaile bat aplikatzeko lehen hiru faseak modu simulatuan lantzea proposatzen da, work-shop horretan parte hartzen duten pertsonek beraiek adostutako ideia batean oinarrituta.

Norentzat: Administrazio publikoen ordezkariak, IKT sektorea, komunitate unibertsitarioa, instalatzaileak eta erabiltzaileak.

Lekua: Bulevar Aretoa.

WORK-SHOP 2: FORMA JURIDIKOAK, GOBERNU-EREDUAK ETA FINANTZAKETA-SISTEMA BERRITZAILEAK

Work-shop honen erronka Nafarroako energia-komunitateen bideragarritasun ekonomikoa eta soziala ziurtatzeko lehentasunezko ildo estrategikoak identifikatzea da.

Proposamena Nafarroan energia-komunitateak sustatzeko planaren zirriborroan jasotako ildo estrategikoetako lehentasunei buruzko partaidetza-dinamiken bidez ikertzea da. Kontuan hartuko dira forma juridikoekin, gobernu-ereduekin eta finantzaketa-sistema berritzaileekin lotutako ildoak, eta work-shop honetan parte hartzen duten pertsonek iradokitako ildo estrategiko berriak baloratuko dira.

Norentzat: Administrazio publikoen ordezkariak, aholkularitza juridikoak, finantza-erakundeak eta erabiltzaileak.

Lekua: Ciudadela Aretoa.

WORK-SHOP 3: AUTOPRODUKZIO-INSTALAZIO KOLEKTIBOAK IZAPIDETZEA. KOMUNITATE ENERGETIKOEN EKIMENETARAKO GAIKUNTZA-ESPARRUA. OZTOPOAK ETA ERRONKAK

Herritarrek Erkidegoko energiarekin zerikusia duten ekimenetan parte hartu ahal izatea bermatzeko legediak jasotzen dituen eskubideak daude, eta gobernuen eta administrazio publikoen arduraduna energia hori garatzeko eragozten duen oztoporik ez dagoela bermatzea da.

Work-shop honetan, parte hartzeko dinamika bat planteatuko da, martxan jartzeko izapideetan eta prozedura tekniko-administratiboetan parte hartzen duten eragileek energia-komunitateak garatzeko dauden oztopoak eta erronkak identifikatzeko.

Diagnostiko horretatik abiatuta, administrazioei ezarri edo helarazi beharreko konponbideak eta balizko neurriak bilatuko dira, legerian txertatzeko, esparru juridiko egonkor eta bermatzaile bat energia komunitateak sustatzeko.

Norentzat: Erakunde publikoetako ordezkariak, konpainia banatzaileak, konpainia merkaturatzaileak, ingeniariak, instalatzaileak eta erabiltzaileak.

Lekua: Ganbara Aretoa.

WORK-SHOP 4: EKREN SUSTAPENA, DISEINUA ETA KUDEAKETA. ESKUALDEETAKO ETA TOKIKO ERAKUNDEEN ETA ENERGIA-AGENTZIEN ROLA

Administrazio publikoek energia komunitateen dinamizatzaile, sustatzaile, finantzatzaile eta bideratzaile izan behar dute. Eskualdeko eta tokiko energia-agentzia publikoak helburu horretarako tresnarik onena dira, izan ere, haien balio-aniztasuna, administrazio publikoaren beso instrumentalaren rola, izaera teknologiko, juridiko eta ekonomikoko hainbat arlotan duten esperientzia eta jarduten duten eskualdeko eta tokiko errealitatearen ezagutza zehatza dira.

Work-shop honen helburua tokiko erakundeek, eskualdeetako erakundeek eta energia-agentziek EE bat bultzatzea eta gauzatzea errazteko beharrezkoak diren mekanismoak identifikatzea eta horiei buruz eztabaidatzea da.

Norentzat: administrazioetako ordezkarientzat, energia-agentzientzat, garapen-agentzientzat eta tokiko ekintza-taldeentzat.

Lekua: Ciudadela Aretoa.

WORK-SHOP 5: HERRITARREN ERANTZUNA KLIMA-ALDAKETAREN MEHATXUARI

Energia-sistema oso desberdina behar dugu, deskarbonizatua, deszentralizatua eta demokratikoa, iturri berriztagarrien presentzia handiagoarekin. Horregatik, herritarrak sentsibilizatzea, energia-komunitateak bultzatzeko edo horietan parte hartzeko, aurrerapauso garrantzitsua da aldaketa kolektiboak bultzatzeko.

Hala ere, energia komunitateen inplikazioak eta onurak behar bezala zabaldu behar dira. Eta, horretarako, oso garrantzitsua da behar bezala ulertzea eta, horrela, zorroztasunez komunikatu ahal izatea eta dinamika itxaropentsuak sortzea.

Beraz, kontuan hartuta bakoitzak bere eremutik energia komunitateen kontzeptua gizarteratzen lagundu behar duela, work-shop honetan argumentario bat artikulatzea proposatzen da, gizarteak kontzeptua ulertzen lagunduko duena, transmititu beharreko mezu garrantzitsuenei buruz ikertzeko talde-dinamika baten bidez.

Norentzat: administrazio publikoetako ordezkarientzat, giza ordezkarientzat, gizarte orokorrarentzat, eta interesa duen beste edozein sektore.

Lekua: Bulevar Aretoa.

WORK-SHOP 6: GIZARTE-BERRIKUNTZAKO ESTRATEGIAK, ENERGIA-KOMUNITATEEN PROIEKTU HERRITARRAK SORTZEKO

Gizarte-berrikuntzako estrategiak funtsezkoak dira CE sortzeko eta sendotzeko, eta baliagarriak izan behar dute onura ez-finantzarioak ebaluatzeko, auzotartasun-loturak sendotuz eta pertsonen soziabilizazioa areagotuz. Horrek beste eremu batzuetan dakartzan onura biderkatzaileekin, hala nola borondatezkoa ez den bakardadea murriztea, batez ere adinekoen kasuan, genero-indarkeriako egoerak garaiz detektatzea, tokiko sareak eta hurbileko kontsumoa sustatzea, beste ekimen komunitario batzuekiko sinergiak, etab.

Eta proiektuetako liderrak, lider sozialak, herritarrak, profesionalak eta komunitateak bilduko dituen sare bat bultzatzen badugu, horiek guztiek energia berriztagarri hiritar eta parte-hartzaileak garatzeko konpromisoa hartuta?

Taldeko dinamika bat proposatzen da, energia berriztagarriko herritarren proiektu batek aintzat har litzakeen urrats nagusiak kolektiboki aztertzeko, hura sortzeko kontuan hartu beharko liratekeen tresna metodologikoak eta laguntza-tresnak identifikatuz.

Norentzat: Administrazio publikoetako ordezkarientzat, gizarte-eragileetako ordezkarientzat, herritarrentzat eta interesa duen beste edozein sektorerentzat.

Lekua: Ganbara Aretoa (Sala de Cámara)